Luật xây dựng 2022 mới nhất Quý khách hàng cần biết

310

Luật xây dựng 2022 vẫn là bộ luật chuẩn từ năm 2014, được quốc hội thông qua vào tháng 1/2015. Và cho đến nay, vẫn chưa có sự thay đổi nào đáng kể để bổ sung hoặc thay thế so với Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Được hiểu là một hệ thống văn bản pháp luật, dùng để quy định về mọi hoạt động xây dựng, quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động xây dựng ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình (khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014).

Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải được cơ quan Nhà nước cấp phép. Tuy nhiên, có những trường hợp được miễn cấp phép xây dựng.

luật xây dựng 2022
luật xây dựng 2022

Cụ thể, khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định các công trình được miễn cấp phép xây dựng, gồm:

  • Nhà ở có quy mô dưới 7 tầng;
  • Xây nhà ở riêng lẻ ở nông thôn;
  • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong;
  • Sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;
  • Xây dựng công trình thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao…

Xem thêm:

Ngoài ra, công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước.

Bảo đảm công trình xây dựng theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Bởi vậy, khi xây dựng bất kì công trình nào cũng phải đảm bảo đúng luật xây dựng, phù hợp với các công trình xây dựng.